Kdo zneužívá děti?

Pokud někdo zneužije dítě a je dopaden, pak se v médiích setkáváme s tím, že všichni tito pachatelé jsou nazýváni pedofily. Pokud tedy někdo má informace pouze z mediálních zpráv a o problém se více nezajímá, často nabude dojmu, že pedofil je člověk, který dětem ubližuje, zneužívá je a všichni pedofilové musí být potrestáni. Když se však podíváme na problém trošičku podrobněji, zjistíme, že tomu tak není. Pan doktor Weiss, pracující jako soudní znalec, uvádí, že z jeho praxe vyplívá, že zhruba 90% pachatelů sexuálního zneužití dětí, není pedofilních. Kdo tedy děti zneužívá? Většinou jsou to lidé, kteří mají nějakou psychickou poruchu, jsou sexuálně frustrováni a často v těchto případech hraje roli alkohol, či jiné návykové látky. Nezřídka jsou pachatelé příbuzní oběti. Někteří pachatelé zneužívají děti také pro komerční účely. Někdy se v těchto případech mluví o náhražkové pedofilii, což ve své podstatě není pedofilie. Nechci tím samozřejmě tvrdit, že pedofilové nikdy dítě nezneužijí. Pokud se zaměříme na pedofily, pak zjistíme, že zneužívají děti často v daleko méně závažné formě. Většinou dítě jen osahávají, masturbují před ním anebo provozují nějakou orální praktiku. To však neznamená, že takové zneužití nemůže vyvolat trauma oběti. I když pachatel dostane souhlas oběti, nikdy tento souhlas není adekvátní. Oběť může souhlasit jen pro to, že pachatel má nějakou autoritu, nebo je tento souhlas neinformovaný. Později se dítě dovtípí, že bylo zmanipulováno a dává například vinu samo sobě. Málokdy pravý pedofil dítě přímo brutálně znásilní, i když i takové případy se jistě mohou stát. Podle mého názoru, pedofilové zneužijí dítě hlavně v době, kdy nejsou se svou deviací smířeni. Nedá se zjistit, kolik je v populaci pedofilů, kteří nikdy dítě nezneužijí. Takový pedofil svou deviaci před okolím skrývá a každý jistě pochopí proč.

Zpět na úvod: Zneužívání dětí
Pokračovat na druhý díl: Proč jsou děti zneužívány?