Zneužívání dětí

INDE DATAE LEGES, NE FIRMIOR OMNIA POSSET. (OVIDIUS)
Proto jsou zákony dány, by silnější nemohl všechno.

V této části se budu věnovat problému sexuálního zneužívání dětí. Většina textu je psána mnou a dá se považovat za mé osobní názory. Protože se zneužíváním dětí nemá žádné praktické zkušenosti, mé názory vycházejí jen z literatury, která je uvedena níže. Problém jsem rozdělil na tři části:

Kdo zneužívá děti?

Proč jsou děti zneužívány?

Prevence zneužívání dětí

Literatura, ze které jsem čerpal k vytvoření této části stránek: Petr Weiss - Sexuální deviace / Petr Weiss a kolektiv - Sexuální zneužívání dětí / Eva Vaníčková - Dětská prostituce