Chvíle okamžiku

Já dnes svou milovanou navštívil,
abych jí svou lásku nastínil.
K narozeninám přinesl jsem jí dary,
aby radost a štěstí jí udělali.

Když první dárek její ruce rozbalily,
usměv na tváři se objevil, oči zazářily.
Když pak po druhém daru sáhla,
radostí téměř zajásala.

Tento okamžik byl sice krátký,
nikdy ale nejde vrátit zpátky.
Má paměť ho pečlivě uschovala,
aby až bude nejhůř, znovu ho vydala.

V tu chvíli mé srdce se rozbušilo,
vše kolem málem přehlušilo.
Svět se se mnou celý zatočil,
štěstí v mých žilách rozproudil.

Takové chvíle jsou mi vzácné,
jejich žár nikdy nevyhasne.
Nejraději bych je měl každý den,
to je ale jen můj velký sen.Zpět