Má zpověď 11

NIHIL EST MISERUM, NISI CUM PUTES, CONTRAQUE BEATA SORS OMNIS EST AEQUANIMITATE TOLERANTIS. (BOËTHIUS)
Nic není ubohé, ledaže to za ubohé pokládáš, a naopak každý úděl je šťastný, snášíš-li jej s vyrovnanou myslí.

01.03.2010. - Bohnické sexuologické dny

Ve středu 24. 2. jsem přijel do Prahy a spolu s Karlem Žákem se ubytoval u kamarádky. Ještě dlouho do noci jsme zkoušeli projev a ráno se vypravili do Bohnické PL do divadla Za plotem, kde se BSD konaly. Po kontrole, zda máme zaplacený účastnický poplatek, jsme se odebrali do sálu, kde se již usazovala většina účastníků. Když jsem viděl ten sál plný lidí, kteří představují špičku naší sexuologie, nervozita stoupala a krev se v tom proudu adrenalinu v mých žilách nenacházela. Během první přednášky se mě má kamarádka ptala, zda je mi dobře a když mě chytila za ruku, zjistila, že je jako led.

Pak přišla řada na nás. Karel šel za řečnický pultík a čekal, až jej organizátoři uvedou a spustí se jeho prezentace na plátně. Poté, co Karel odvyprávěl svou první část referátu a řekl, že by nyní rád předal slovo pedofilovi panu Jiřímu, jsem se protáhl kolem paní doktorky Hajnové a celý rozklepaný se ujal mikrofonu. Pohlédl jsem do překvapených tváří sexuologů a začal odříkávat svůj kousek přednášky. To už jsem ale nevnímal nic, jen se soustředil, abych vše řekl bez chyby. Když jsem domluvil a utichl potlesk, mluvil dál Karel a já se odebral na své místo. Pocity v té chvíli se nedají ani popsat, ale začalo se mi ulevovat. Začal jsem vnímat prostředí kolem sebe a sledoval, jak náš kamarád natáčí projev na video.

Zde je náš referát

Video na uloz.to

Při následné debatě, až na nějakou tu negativní reakci, která však byla dosti irelevantní, sexuologové vesměs uznali, že prevence je u parafiliků opravdu zanedbávána a nejlépe to vyjádřil profesor Weiss, když řekl, že pedofilům česká sexuologie hodně dluží. Nebudu popisovat celou diskuzi ani následné rozhovory v kuloárech, ale přišlo několik lidí mi podat ruku a poděkovat za přínosnou přednášku. Máme několik nabídek na různý druh spolupráce.

Po přednášce jsem se již uklidnil a byl jsem celkem v pohodě. Následné rozhovory v kuloárech jsem již snášel v klidu bez nervozity. Poslechl jsem si ostatní velmi zajímavé přednášky a při rozhovorech o přestávkách i na společenském večeru jsem se docela bavil. To však bylo málo proti Karlovi, který tam trsal s mladými slečnami doktorkami, které mu následně profesor Weiss naložil do auta a odvezl. :D

Závěrem bych chtěl Karlovi poděkovat, že se tomuto tématu tolik věnuje a vkládá do řešení našich problémů čas a peníze. Zároveň musím poděkovat své kamarádce za ubytování a odvoz a v neposlední řadě morální podporu. V neposlední řadě děkuji našemu kamarádovi za natočení přednášky a až dodá videa z Pardubic i Prahy, rád je zveřejním.

Na další část zpovědi